Regulamin Promocji

- Promocja trwa od 24.12.2018 do 7.01.2019 włącznie. Cennik reklam i ogłoszeń : http://stolica-ogloszenia.pl/reklama.php
- Promocja dotyczy usług reklamowych i ogłoszeń platnych na portalach grupy NET-OGLOSZENIA.PL . Szczególowy wykaz portali, które biorą udział w promocji jest wyszczególniony na stronie głównej : http://www.net-ogloszenia.pl.

- Promocja dotyczy zakupu: ogłoszeń wyróżnionych, premium, pakietów ogłoszeń, reklam , pakietów reklam i wizytówek. Każde zamówienie będzie objęte 50 % dodatkiem do ceny netto.

- Minimalna kwota przy której obowiązuje promocja to 60 zł netto.


- Klient składa zamówienie na adres: kontakt@net-ogloszenie.pl z wyszczególnieniem portali i ilości poszczególnych typów reklam lub ogłoszeń.

- Nasi pracownicy analizują zamówienie i w razie dostępności usług przesyłają fakturę pro-forma. Klient ma 48 h na uregulowanie faktury (potwierdzenie przelewu).

- Po tym czasie - w razie braku wpłaty - zamówienie zostaje anaulowane a reklamy przechodzą do puli dostępności.

- O emisji reklam decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Ogłoszenia dodajemy do kont klienckich na poszczególnych portalach.

- Emisja reklamy rozpoczyna się w terminie uzgodnionym z klientem po przesłaniu materiałów graficznych zgodnych z wytycznymi w zakładce reklama na każdym z portali.

- Jeżeli klient zleci wykonanie materiałów reklamowych portalom ogłoszeniowym net-ogloszenia.pl to termin rozpoczęcia emisji przesuwa się do dnia akceptacji reklam przez klienta.

- Klient może wykupić usługi w promocyjnej cenie na maksymalnie 12 miesiący w przód.

Portale ogłoszeniowe mogą odmówić emisji reklam gdy:

  • treść narusza normy moralne oraz prawo Rzeczpospolitej Polskiej,
  • pliki graficzne są nieprawidłowe wymiarowo , o dużej wadze i formacie innym niż jpg
  • klient nie uregulował należności za emisję reklam

 Wszystkie zapytania, uwagi należy kierować na adres:  kontakt@net-ogloszenia.pl